TCVN 10568:2017 Tiêu chuẩn quốc gia về Bộ neo cáp cường độ cao – Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 10568:2017
BỘ NEO CÁP CƯỜNG ĐỘ CAO - NEO TRÒN T13, T15 VÀ NEO DẸT D13, D15
Prestressed concrete anchors - round anchor T13, T15 and flat anchor D13, D15
Lời nói đầu
TCVN 10568:2017 được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo 22TCN 267-2000: Yêu cầu kỹ thuật - Bộ neo cáp cường độ cao T13, T15 và D13, D15.
TCVN 10568:2017 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BỘ NEO CÁP CƯỜNG ĐỘ CAO - NEO TRÒN T13, T15 VÀ NEO DẸT D13, D15
Prestressed concrete anchors - round anchor T13, T15 and flat anchor D13, D15


1  Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bộ neo cáp cường độ cao T13, T15, D13, D15 dùng trong bê tông dự ứng lực có cường độ chịu nén lớn hơn 35 Mpa cho mẫu thử hình lập phương và 28 Mpa cho mẫu thử hình trụ.
2  Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- TCVN 3118:1993: Bêtông nặng - Phương pháp xác định cường độ chịu nén
- TCVN 1766:1975: Thép các bon kết cấu chất lượng tốt - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật
-TCVN 2361:1989: Gang đúc - Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 5026:2010: Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác. Lớp kẽm mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép
- TCVN 2262:1977: Sai số cho phép khi đo những kích thước độ dài đến 500 mm
- TCVN 3956:1984: Dụng cụ cắt kim loại. Bao gói và vận chuyển
- AASHTO LRFD, Bridge design specifications - Tiêu chuẩn thiết kế cầu
- TCVN 6284-4:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực - Phần 4: Dảnh
- ASTM A416/A416M-10: Standard Specification for Steel Strand, Uncoated Seven Wire for Prestressed Concrete - Tiêu chuẩn kỹ thuật bó cáp dự ứng lực 7 sợi, không tráng, bảy sợi cho bê tông dự ứng lực.
- prEN 10138:2006: Prestressing Steels - Cáp dự ứng lực
- BS 5896:2012: High tensile steel wire and strand for the prestressing of concrete. Specification - Sợi và bó cáp thép cường độ cao cho bê tông dự ứng lực. Đặc điểm kỹ thuật
- BS EN 13391:2004: Mechanical tests for post-tensioning systems - Thí nghiệm cơ khí dùng cho hệ thống dự ứng lực.
3  Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây:
3.1  Bộ neo cáp cường độ cao (Prestressed concrete anchors) - Bộ neo cáp dự ứng lực dùng trong kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực.
3.2  Cáp dự ứng lực (Prestressing teel strand) - Cáp thép dự ứng lực dùng trong kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, phù hợp tiêu chuẩn ASTM A416/A416M-10, prEN 10138:2006, BS 4447:1973, BS 5896:2012.
3.3  Đầu neo (anchorages) - Bộ phận neo cáp dự ứng lực trong Bộ neo cáp cường độ cao.
3.4  Nêm neo (Male cone) - Bộ phận giữ các tao cáp dự ứng lực trong đầu neo.
3.5  Đế neo (sole anchor) - Bộ phận tì vào bê tông, truyền lực từ cáp dự ứng lực vào bê tông trong Bộ neo cáp cường độ cao.
3.6  Cốt xoắn (reinforcing steel springs) - Cốt thép uốn xoắn dạng lò xo, chịu ứng suất cục bộ trong bê tông dưới đế neo.
4  Yêu cầu kĩ thuật
4.1  Yêu cầu về kích thước cơ bản
4.1.1  Phân loại Bộ neo cáp cường độ cao
Bộ neo bê tông ứng lực gồm hai kiểu:
a) Bộ neo tròn - T13 và T15 (hình 1)
b) Bộ neo dẹt - D13 và D15 (hình 2)


TCVN 10568:2017 Tiêu chuẩn quốc gia về Bộ neo cáp cường độ cao – Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15, TCVN 10568:2017, Bộ neo cáp cường độ cao

Nhãn:
This is the most recent post.
Bài đăng Cũ hơn

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.