TCVN 6077:2012 Tiêu chuẩn quốc gia về Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 6077:2012
BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT
Building and civil engineering drawings- Simplified representation of technical equipments
Lời nói đầu
TCVN 6077 : 2012 thay thế TCVN 6077 : 1995 và TCVN 4615 : 1988
TCVN 6077 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 6077 : 1995 và TCVN 4615 : 2988 theo quy định tại khon 1 Điều 69 của Luật Tiêu chun và Quy chun kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 6077 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT
Building and civil engineering drawings- Simplified representation of technical equipments
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này quy định cách trình bày ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật (bao gồm cấp nước, thoát nước, thông gió cấp nhiệt) sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và sơ đồ dùng trong thi công xây lắp
1.2. Các ký hiệu quy ước này được sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và trên sơ đồ có tỷ lệ 1:50. Đi với các bản vẽ có tỷ lệ nhỏ hơn, có thể dùng các kí hiệu đơn giản hơn. Đối với các bản vẽ có tỷ lệ lớn hơn có thể dùng các kí hiệu vẽ chi tiết hơn. Đối vi sơ đồ thì cách ký hiệu cho trong cột “Mặt đứng” là thích hợp.
1.3. Trường hợp cần thiết, đề bản v rõ ràng hơn trên các ký hiệu quy ước có thể kết hợp thêm các ký hiệu bằng s, bằng chữ hoặc bằng số kết hợp và có các trích dẫn tóm tắt khác kèm theo với mục chú thích trên bản vẽ hoặc ờ bất cứ chỗ nào của bản vẽ.
1.4. Nếu dùng các khuôn hình đ v thì tại các góc của kí hiệu có thể vê tròn.
2. Ký hiệu quy ước
2.1. Ký hiệu quy ưc trang thiết b cấp nước, thoát nước (xem Bảng 1).
Bảng 1 - Ký hiệu quy ước thiết b cấp nưc, thoát nước
Tên gọi
Trên mặt bằng
Trên mặt đứng
1. Chậu rửa đơn, ng xả bêntrái
2. Chậu rửa kép, ng xả bên trái
3. Chậu rửa
4. Chậu giặt
5. Bồn rửa
6. Máng rửa công nghiệp
7. Bồn tắm
8. Khay tắm hương sen
9. Chậu vệ sinh phụ nữ (biđê)
10. Bệ xí bệt
11. Âu tiểu
12. Máng tiu
13. Khay tắm đứng có vòi tắm hương sen
14. Phễu thu nước

15. Họng nước chữa cháy
16. Vòi nước (ký hiệu chung)
17. Vòi tắm hương sen
18. Vòi có bộ phận nối tiếp
19. Van (ký hiệu chung)

20. Van một

21. Khóa (ký hiệu chung)

22. Đồng hồ đo nước

CHÚ THÍCH: Vị trí lỗ xả nước xác định theo yêu cầu từng trường hợp cụ thể.
2.2. Ký hiệu quy ước trang thiết bị thông gió, cấp nhiệt (xem Bảng 2)
Bảng 2 - Ký hiệu quy ước trang thiết bị thông gió, cấp nhiệt
Tên gọi
Trên mặt bằng
Trên mặt đứng
1. Ống xoắn ruột gà
2. Ống sưởi trong
3. Bộ sưởi ng trơn
4. Ống sưởi có cánh
5. Bộ sưi ống có cánh
6. Bộ sưi đối lưu có vỏ bọc
7. Bộ sưởi bức xạ
8. Panen sưởi

9. Thiết bị sưởi gió

10. Thùng chứa nước ngưng

11. Bộ phận tách và thải nước

12. Bộ phận gia ấm

13. Bộ phận tách dầu

14. Quạt ly tâm

15. Quạt trục

16. Bộ phận sấy nóng không khí

17. Bộ phận làm lạnh không khí

18. Buồng phun mù

19. Bộ lọc không khí

20. Bộ tiêu âm

21. Bộ tách bụi ly tâm

22. Bộ phận điều chỉnh thông gió
22.1. Van bướm

22.2. Tắm chắn

23. Giếng (ng) lấy không khí

24. Cửa ly không khí trên tường

25. Giếng (ống) thải không khí

26. Miệng thổi không khí

27. Miệng hút không khí

28. Chụp thổi
28.1. Hình chữ nhật

28.2. Hình nón

29. Chụp thải gió

30. Lỗ đo
31. Bếp
32. Tủ lạnh
33. Điều hòa

MỤC LỤC
1. Phạm vi áp dụng
2. Ký hiệu quy ước

TCVN 6077:2012, TCVN 6077:2012 Tiêu chuẩn quốc gia về Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật, tiêu chuẩn bản vẽ nhà dân, quy ước, thiết bị, tcvn miễn phí, TCVN 6077 : 1995, TCVN 4615 : 1988,

Nhãn:

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.