TCVN 4201:2012 Tiêu chuẩn quốc gia về Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 4201:2012
ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT TIÊU CHUẨN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils - Laboratory methods for determination of compaction characteristics
Lời nói đầu
TCVN 4201:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4201:1995 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 4201:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT TIÊU CHUẨN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils - Laboratory methods for determination of compaction characteristics
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử xác định độ chặt tiêu chuẩn của đất loại cát và đất loại sét (trừ than bùn, đất than bùn và bùn) trong phòng thí nghiệm phục vụ thi công các công trình đất.
2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 2683:2012, Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.
3 Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:
3.1
Độ chặt tiêu chuẩn (Maximum Dry Unit Weight) (gtc)
Độ chặt ứng với khối lượng thể tích khô (cốt đất) lớn nhất của mẫu đất sau khi được đầm chặt theo những điều kiện nêu trong tiêu chuẩn này. Ứng với khối lượng thể tích khô lớn nhất có độ ẩm tốt nhất.
3.2
Độ ẩm tốt nhất của đất (Optimum Moisture Content) (Wtn)
Độ ẩm tại đó có thể đạt được khối lượng thể tích khô lớn nhất ở một công đầm nện nhất định.
4 Phương pháp thử
4.1 Thiết bị và dụng cụ
4.1.1 Cối đầm bao gồm cối, búa và cần dẫn búa (xem Hình 1) với các thông số và kích thước chế tạo theo Bảng 1 với sai số cho phép 0,1 %.
Bảng 1 - Các thông số và kích thước cối đầm
Loại thiết bị
Kích thước cối dầm nện
Đường kính của đế đập d2
cm
Khối lượng của búa
kg
Đường kính trong của cối d1
cm
Chiều cao của cối h1
cm
Thể tích cối V
cm³
A
10,0
12,7
1 000
10,0
2,5
B
10,0
12,7
1 000
5,0
2,5
CHÚ THÍCH:
1) Khối lượng của cần dẫn và đế đập không được quá 1,2 lần khối lượng của búa;
2) Có thể chế tạo thành máy đầm, song mọi yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được thoả mãn;
3) Để đạt được độ chặt theo phương pháp Proctor cải tiến, cần sử dụng thiết bị có kích thước như sau:
- Cối, với đường kính trong 125 mm; chiều cao 127 mm; thể tích 2 224 cm³;
- Đầm, với đường kính đế 50 mm.
4) Có thể tham khảo một số loại cối đầm ở Phụ lục B.
4.1.2 Các dụng cụ khác
- Cân kĩ thuật có độ chính xác 0,01 kg;
- Sàng có lỗ 5 mm;
- Bình phun nước;
- Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ;
- Bình hút ẩm có Canxi clorua;
- Hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp để xác định độ ẩm;
- Dao gọt đất;
- Khay để trộn đất, có kích thước khoảng 40 cm x 60 cm;
- Vải để phủ đất;
- Vồ để đập vỡ đất cục;
- Cối sứ và chày bọc cao su để nghiền đất.
4.2 Chuẩn bị mẫu
4.2.1 Lấy mẫu thí nghiệm theo TCVN 2683:2012. Khi mẫu đất có độ ẩm tự nhiên lớn hơn không nhiều so với độ ẩm tốt nhất, thì trước khi thí nghiệm, phải làm khô đất bằng cách phơi nắng gió hoặc sấy khô ở nhiệt độ nhỏ hơn 50 °C.
4.2.2 Rải mẫu đất đã làm khô trên nền bằng phẳng, dùng vồ bằng gỗ đập vụn đất và dùng chày cao su nghiền nhỏ rồi cho qua sàng 5 mm. Phần trên sàng được tiếp tục nghiền cho đến khi không có khả năng tách những hợp thể đất nữa thì thôi.
Tính lượng hạt lớn hơn 5 mm bằng tỉ số phần trăm so với toàn bộ lượng đất dùng để thí nghiệm theo công thức (1):


TCVN 4201:2012, TCVN 4201:2012 Tiêu chuẩn quốc gia về Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm, tcvn miễn phí, tiêu chuẩn về đất xây dựng

Nhãn:

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.